Najasistentka

Služby virtuálnej asistentky - 6,50 Eur/ hodina

Služby office managera - 8 Eur/ hodina

PC služby - 10 Eur/ hodina

Predplatené služby na mesiac (min. 30 hodín mesačne) zľava 10% z ceny za hodinu

Práca mimo homeoffice bude predmetom individuálnej cenovej ponuky ako aj v prípade špecifických požiadaviek je možnosť individuálnej cenovej ponuky. V prípade záujmu prosím napíšte na info@najasistentka.sk