Najasistentka

Virtual office manager

  • modelovanie firemných procesov
  • optimalizácia existujúcich firemných procesov
  • organizácia práce
  • podpora CEO
  • podpora zamestnancov
  • zabepečenie administratívy vo firme
  • manažovanie e-shopu