Najasistentka

PC služby

  • vytváranie aplikácií v Google Apps
  • programovanie makier v Google Sheets – Java Script
  • programovanie makier v Exceli - VBA
  • vytváranie databáz
  • transformácia dát
  • tvorba formulárov
  • prepájanie databáz s formulármi