Najasistentka

Virtuálna asistentka

  • vyhľadávanie údajov – web research
  • vkladanie a usporiadanie údajov – data entry & processing
  • vytvorenie údajových tabuliek v Exceli, Google Sheet, atď.
  • prepis textov do Wordu
  • formátovanie textov
  • audit webu