Najasistentka

Som aktívny človek, ktorý sa nesmierne rád učí stále niečo nové a neustále na sebe pracuje formou samovzdelávania, aktívneho učenia sa a rozvíjania vyjadrovacích schopností v cudzích jazykoch.

Firmy najviac oceňujú moje organizačné schopnosti, logické myslenie, komunikatívnosť, sústredenie sa na detaily, empatiu a pracovitosť.

Referencie poskytnem na požiadanie.